โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์ เจริญรู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา