โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL ON THE HILL 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL ON THE HILL 2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายวิศวกรรมโยธาเชื่อมโยงความรู้ความสามารถสู่สายตาคนภายนอกผ่านงาน FARM FESTIVAL ON THE HILL 2018
               ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำความรู้ความ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา