โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมโยธาจิตสาธารณะสร้างฝายปล่อยปลา เพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมโยธาจิตสาธารณะสร้างฝายปล่อยปลา เพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายวิศวกรรมโยธาจิตสาธารณะสร้างฝายปล่อยปลา เพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน
            คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกันสร้างฝาย ณ บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของมหาวิทยาลัยฯ อี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา