โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์  จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น  จ.พะเยา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการโลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น จ.พะเยา
           หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “โลจิสติกส์จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา