โลโก้เว็บไซต์ คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธบริการประชาชน ณ สหกรณ์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธบริการประชาชน ณ สหกรณ์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธบริการประชาชน ณ สหกรณ์อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
                งานคลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเปิดบูธในงานวันข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2562 ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา