โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ
            วันนี้(20 พฤศจิกายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา