โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีดำเนินโครงการ Clean Accounting Ep. 1 ตอน : เปิดซิง Cleansing บ้านเฮา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชีดำเนินโครงการ Clean Accounting Ep. 1 ตอน : เปิดซิง Cleansing บ้านเฮา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสาขาการบัญชีดำเนินโครงการ Clean Accounting Ep. 1 ตอน : เปิดซิง Cleansing บ้านเฮา
                     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาการบัญชี จัดกิจกรรมในโครงการ Clean Accounting  เป็นการสร้างความรักและสามัค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา