โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย  รับมอบอุปรกรณ์ผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมบ่อบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบอุปรกรณ์ผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมบ่อบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดพร้อมบ่อบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
            วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ฉลาด  ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ได้ส่งมอบบ่อบาดาลพร้อมอุปรกรณ์ในกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา