โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร สาขาอุตสาหาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร สาขาอุตสาหาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร สาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
           วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา