โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(ครม.สัญจร ครั้งที่ 8/2561) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(ครม.สัญจร ครั้งที่ 8/2561)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(ครม.สัญจร ครั้งที่ 8/2561)
          วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชไมพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา