โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ บริษัท เบญญาแทคเตอร์ จำกัด สร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของแรงงานตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ บริษัท เบญญาแทคเตอร์ จำกัด สร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของแรงงานตลาด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ร่วมมือกับ บริษัท เบญญาแทคเตอร์ จำกัด สร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของแรงงานตลาด
             วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษารูปแบบฯ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา