โลโก้เว็บไซต์ นศ.และอาจารย์ การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.และอาจารย์ การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.และอาจารย์ การจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ ณ สวนภูตาดเกษตรธรรมชาติ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
              นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำโดยอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ อาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา