โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 70 ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 70 ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 70 ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17
             วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการ กองการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา