โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
             วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวัด” ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชาองค์การและก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา