โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเติมความฝัน ปันน้ำใจให้แก่น้องผู้ยากไร้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเติมความฝัน ปันน้ำใจให้แก่น้องผู้ยากไร้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเติมความฝัน ปันน้ำใจให้แก่น้องผู้ยากไร้
                ณ บ้านสานรัก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในรายวิชาองค์การและการจัดการ ได้จัดโครงการ &ldquo...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา