โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
            วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   พร้อมกลุ่มงานในสังกัดกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา