โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
            วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) เวลา 9.30 น. คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการสร้างความเข้าใจการบริหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา