โลโก้เว็บไซต์ กกต. จังหวัดเชียงราย เข้าความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมืองประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ให้กับนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กกต. จังหวัดเชียงราย เข้าความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมืองประชาธิปไตยในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกกต. จังหวัดเชียงราย เข้าความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมืองประชาธิปไตยในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
            วันที่ 17 กันยายน 2561 นายสุคนธ์ เรือนสอน ผอ.สนง.กกต.จว.เชียงราย ได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทพลเมือง กิจกรรมส่งเสริมป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา