โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
             วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและทะเบียน มหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา