โลโก้เว็บไซต์ การประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ
วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ โดยมี คณบดี คณะผู้บริหารจาก มทร.ล้านนา ร่วมกับ รอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา