โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตาามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตาามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตาามความก้าวหน้าการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
            วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) อายจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมประชุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา