โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการ

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ
           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา