โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”
            วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา