โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งระดับชำนาญการ” โดยมีพนักง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา