โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561
              วันนี้ (11 สิงหาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 7/2561 โดยมีผู้ช่วยศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา