โลโก้เว็บไซต์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต  มูลปา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต  มูลปา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา
            วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา ที่ได้รับตำแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา