โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USA

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USA
          วันที่ 19 กรกฎาคม 2561คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Group Discussion ในหัวข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา