โลโก้เว็บไซต์ สิงห์...ราชมงคลอาสาร่วมใจสร้างเครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิงห์...ราชมงคลอาสาร่วมใจสร้างเครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสิงห์...ราชมงคลอาสาร่วมใจสร้างเครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน
       หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ สิงห์...ราชมงคลอาสา ครั้งที่ 10...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา