โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ขอพรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ขอพรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายรองอธิการบดีมทร.ล้านนา เชียงราย ขอพรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            วันนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา