โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ
            วันนี้ (20 เมย.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย, อาจารย์สุจิตรา จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหาร พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา