โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส 2561
              คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำน้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัย รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา