โลโก้เว็บไซต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561
        วันนี้ 18 เมษายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย, อาจารย์สุจิตรา จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหาร พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา