โลโก้เว็บไซต์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561
          ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ในเช้าวันนี้ (18 เมษายน 2561) เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา