โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาด จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาด จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การตลาด จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตลาดบริการและท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาวเชียงราย”
            วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. นักศึกษาหลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา