โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
             วันนี้ (30 มกราคม 2561) เวลา 9.30 น.  อาจารย์อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา