โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกปฏิบัติกาตลาด Marketing Day (The mask Singer หน้ากาก MK) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกปฏิบัติกาตลาด Marketing Day (The mask Singer หน้ากาก MK)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกปฏิบัติกาตลาด Marketing Day (The mask Singer หน้ากาก MK)
               วันนี้ (24 มกราคม 2561) สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการฝึกปฏิบัติกาตลาด Marketing Day (The mask Singer หน้ากาก MK)  เพื่อสร้างทักษะการเป็นนักกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา