โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสวนา เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสวนา เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสวนา เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
             วันนี้ (23 มกราคม 2560) เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญัติแห่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา