โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายรองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
            วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้แสด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา