โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน
       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 คณาจารย์ สาขาภาษาตะวันตก  สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วยนักศึกษาสาขากา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา