โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนในจังหวัดเชียงราย
       วันที่ 11 มกราคม 2561 อาจารย์อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าสวัสดีปีใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา