โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
             สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา