โลโก้เว็บไซต์ วันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายวันครบรอบการก่อตั้ง 23 ปี มทร.ล้านนา ชร.
                เช้าวันนี้ (4 มกราคม 2561) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เนื่องในวันครบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา