โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพาน จัดพิธีรื้อถอนซุ้มวางดอกไม้จันทน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพาน จัดพิธีรื้อถอนซุ้มวางดอกไม้จันทน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพาน จัดพิธีรื้อถอนซุ้มวางดอกไม้จันทน์
          วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. อำเภอพาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา