โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และ เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชีจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และ เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสาขาการบัญชีจัดอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับ NPAEs และ เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี
               สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา