โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร ปวช.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร ปวช.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร ปวช.
          วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมหารือการจัดเตรียมการเปิดหลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมบริหารธุร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา