โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรม พอ.สว. และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
               วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น อาจายร์ภีรวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา