โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
                มทร.ล้านนา ชร.จัดงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา