โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ชร. แข่งขันหมากกระดานชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.มทร.ล้านนา ชร. แข่งขันหมากกระดานชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.มทร.ล้านนา ชร. แข่งขันหมากกระดานชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง
               สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2017” เพื่อเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา