โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี รับรับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี รับรับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017
         นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลในการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา Thailand Accounting U-Challenge 2017...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา