โลโก้เว็บไซต์ งานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร
          1 กันยายน 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา